Privacy beleid

Ons website address is: https://www.lesamisduvin.nl

Privacy beleid

Les Amis du Vin V.O.F respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens in onze administratie om deze te verwerken in een klantenbestand. Les Amis du Vin V.O.F zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen.

Les Amis du Vin V.O.F maakt gebruik van de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:

In ons debiteuren bestand is opgenomen uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer(s), om zodoende uw factuur op te stellen en uw bestelling af te leveren. Eventuele nieuwsbrieven, aanbiedingen per mail worden volledig in eigen beheer uitgevoerd.

  • Als klant heeft u het recht, indien u dit wenst uw persoonlijke gegevens in te zien.
  • Een verzoek daartoe kan van email naar lesamisduvin@online.nl
  • Als klant heeft u het recht, indien u dit wenst, uw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen (recht op vergetelheid). Wij zullen uw verzoek om verwijdering van uw gegevens binnen een maand realiseren. Een verzoek daartoe kan via een email naar lesamisduvin@online.nl. Uw ontvangt binnen een maand een bevestigings email van verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
  • Mocht u bezwaar hebben dat uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons debiteuren kunt u dit kenbaar maken via een email naar lesamisduvin@online.nl.

Les Amis du Vin V.O.F verkoopt uw gegevens niet!                              

Les Amis du Vin V.O.F zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Internetsites van derden?

Het privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Policy

Les Amis du Vin V.O.F behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van Les Amis du Vin V.O.F, dan kunt u contact met ons opnemen via email. lesamisduvin@online.nl

Change language